OM 2017 ACADEMY

2017 Academy

 • Danner partnerskaber
 • Fremmer kreativitet og samfundsmæssig dynamik
 • Forbinder studerende og kreative erhverv
 • Formidler viden og ekspertise om kreative erhverv og -økonomier

 

Læs mere

Målgrupper

 • Keative talenter og projekter
 • Kreative klynger og fællesskaber
 • Kreative organisationer, institutioner, erhverv, sektorer

 

Oversigt over projekter

Partnerskaber

 • 2017 Academy er et strategisk partnerskab mellem VIA, AU og Aarhus2017
 • 2017 Academy skaber bæredygtighed gennem partnerskaber og interessenter
 • 2017 Academy leverer kreativ kapacitet, legacy og udvikling efter 2017 

 

Oversigt over samarbejdspartnere

Indgang til udvikling

 • 2017 Academy bygger kapacitet til kreativitet i læring, erhverv og samfund
 • 2017 Academy går på tværs af fag, institutioner og sektorer
 • 2017 Academy samskaber udvikling lokalt, regionalt og internationalt

 

Læs vores årsrapport fra 2016

2017 Academy – For kreativitet i uddannelse, erhvervsliv og samfund

VIA University College og Aarhus Universitet har indgået et strategisk partnerskab med Aarhus, Europæisk Kulturhovedstad 2017 med den overordnede målsætning at sikre, at virkningerne fra Aarhus 2017 forbliver vedvarende gennem co-creation og gentænker forbindelserne mellem uddannelse, kunst, kultur og erhverv for at skabe vækst og beskæftigelse i de kreative erhverv.

2017 Academy bygger bro mellem institutioner og partnerskaber ved tværgående projekter, idéudvikling, events, kurser, uddannelse, workshops mm. Vi gør samarbejde til samskabelse.

2017

Hvorfor

De kreative erhverv er blandt de hurtigst voksende sektorer i den globale økonomi, og den kreative sektor har særlig politisk og samfundsmæssig bevågenhed i Region Midtjylland. Uddannelsesinstitutionerne bidrager til væksten ved at forsyne branchen med egnede kompetencer gennem fælles indsatser og i dialog med erhverv, kulturinstitutioner og samfund.

Hvem

2017 Academy er et strategisk samarbejde mellem Kulturhovedstad 2017, Aarhus Universitet og VIA UC. 2017 Academy modtog i 2015 projektfinansiering fra Fonden for Kulturhovedstad til udvikling af en uddannelsesplatform, en one-stop-shop, hvis mål er kapacitetsopbygning til kreativitet på tværs af uddannelsesinstitutioner og uddannelsesniveauer.

Hvordan

2017 Academy bidrager ved at sikre uddannelsessamarbejde og på lang sigt medvirke til at etablere tættere bånd mellem uddannelser og erhvervsliv, blandt andet gennem udvikling af efter- og videreuddannelsestilbud. 2017 Academy skal desuden være med til at sikre flydende overgange fra uddannelse til erhvervsliv, blandt andet gennem etablering af inkubationsmiljøer for næsten færdige kandidater/professionsbachelorer.
2017 Academy varetager og udvikler derfor agile og fleksible uddannelsesinitiativer og undervisningsformater for herigennem at gentænke og udvikle de kulturelle og kreative uddannelser i et sammenhængende uddannelseslandskab, som kan styrke uddannelsesinstitutionernes attraktion og konkurrencedygtighed i et globalt arbejdsmarked.
2017 Academy bygger på samarbejdsaftaler mellem partnerinstitutioner og virker i overensstemmelse med partnernes uddannelsesstrukturer og -strategier, så at disse kan tage form i fælles udmøntning og samarbejde.

lone
Lone Birkmose Bjerg
Mail: lbb@via.dk

martin01
Martin Hansen
Mail: mh@via.dk

 

Marianne
Marianne Ping Huang
Mail: mph@au.dk

thorsten01
Thorsten Høegsberg
Mail: thp@via.dk

 

11
Susanne Vilandt Agerbæk
Mail: sa@via.dk
gruppebillede2
STAK
Instagram: STAKAARHUS
Kontakt os!

Du kan sende en besked til os!

Start typing and press Enter to search