RAPPORTER

rethinkIMPACTS rapporter

rethinkIMPACTS rapporter er et vigtigt resultat af samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Aarhus 2017 om at bidrage med ny viden om mange forskellige aspekter af at være europæisk kulturhovedstad. Rapporterne vil formidle resultaterne af de forskellige forsknings- og evalueringsprojekter, der i perioden op til, under og efter 2017 vil blive gennemført som en del af rethink- IMPACTS 2017. Hensigten er at gøre denne viden bredt tilgængelig.

’RETHINK’ som motivation?
2017 set fra kulturaktørernes perspektiv

Hvad er udvalgte kulturaktørers motivation for at engagere sig i Aarhus 2017, og hvordan forholder de sig til Aarhus 2017 og til de strategiske målsætninger for hele projektet?

Læs om forfatter Marie Stensgaard Pedersen her

Læs rapporten her

Publikumsudvikling som institutionsudvikling

Formålet med Publikumsudvikling som institutionsudvikling har været at undersøge muligheden for at skabe institutionel udvikling og ny viden, som kan forankres i organisationen gennem et samarbejde mellem kulturinstitutioner og forskningsinstitutioner.

Læs om forfatter Ingrid Vatne her

Læs rapporten her

The Teaching Artist as Cultural LearningEntrepreneur: An IntroductoryConceptualization

Which and whose learning are we talking about? How
do we think of culture in this context? What do cultural learning activities consist in? What does it mean to be (or work as) a cultural learning entrepreneur? How do individuals become cultural learning entrepreneurs?

Læs om forfatter Tatiana Chemi her

Læs rapporten her

KULTURELT OG SOCIALT ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION ABSTRAKT AF UNDERSØGELSESRAPPORT

Rapporten indeholder resultaterne af det ene af to spor i en undersøgelse af behov for og relevans af ny(e) professionsbachelor-uddannelse(r) inden for Kulturelt og Socialt Entreprenørskab og Innovation.

Læs rapporten her

Vækstplan 2016-2020

Med Vækstplan 2016-2020 udmønter vækstforum den erhvervsmæssige del af den første fire års periode af vækst- og udviklingsstrategien for Region Midtjylland. Vækstplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem alle parter i vækstforum.

Læs rapporten her

Kontakt os!

Du kan sende en besked til os!

Start typing and press Enter to search